Over ons

Dit is een leuke groep uit 2017.

Ze hebben niveau A0 t/m niveau A4 geleerd.

Welkom op mijn website!
Mijn naam is Reda Hekal, ik ben geboren in Egypte. Daar heb ik een Arabische studie gevolgd.
In 1990 ben ik naar Nederland verhuisd en heb hier de Nederlandse taal geleerd.
Ik heb altijd een passie voor mijn moedertaal gehad en wil dan ook graag mijn passie aan andere mensen doorgeven nadat ik de Nederlandse taal mijn eigen had gemaakt.
In 2000 ben ik dan ook Arabisch les gaan geven en ik heb onder andere bij TaalTaal gewerkt.

Maar waarom zou je Arabisch moeten leren?

Het Arabisch is de officiële taal in tweeëntwintig landen, van het westen van Noord-Afrika tot in de Golf en het Midden-Oosten. In de dagelijkse conversatie worden Arabische variëteiten en dialecten gesproken, die erg van elkaar kunnen verschillen

Het Arabisch dat tegenwoordig gebruikt wordt in de media. en in de literatuur en lectuur, wordt in het westen wel het Modern Standaardarabisch genoemd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt met het klassiek Arabisch (Foeṣḥā) waarin de Koran geschreven is. In de Arabische wereld maakt men dit onderscheid niet. 
Ik geef les in het Modern Standaardarabisch. Deze wordt verreweg door de meeste mensen verstaan, en kan dus toegepast worden in vele landen.

------------------------------English-----------------------------------

Welcome to my website!

My name is Reda Hekal and I was born in Egypt. I studied the Arabic language there. 

In 1990 I moved to the Netherlands and learned the Dutch language. I have always had a passion for my native language and I wanted to share it with others, as soon as I had adopted the Dutch language.

In 2000 I started teaching Arabic and I have worked at TaalTaal among other places.

Why should you study Arabic?

Arabic is the official language in twenty-two countries, from the eastern parts of North Africa, to the Gulf and the Middle East. In daily conversation different variations and dialects of Arabic are spoken, and can differ a lot from each other. 

The Arabic that is nowadays used by the media, and in literature and reading matter, is called the Modern Standard Arabic. There is a distinction made here between the classical Arabic in which the Quran is written (Fuṣḥā) and the former. The Arab population does not make this distinction.

I teach Modern Standard Arabic.  This is the dialect that is understood by most people, making it perfect for conversation in a diversity of countries.Ik leer Arabisch aan mensen van alle leeftijden, op verschillende niveau's; van beginners tot professionelen. Dit kan vanuit het Nederlands of het Engels. 


I teach Arabic to people of all ages, on different levels; from beginners to professionals. This can be done from Dutch or English,

 

Op deze foto waren de cursisten aan het lezen. Dit is niveau A2.

Hier sta ik tussen mijn nieuwste groep, niveau A1.